CITO-training

CITO-training

Goed voorbereid voor de Cito-toets

De Cito-toets wordt gezien als een graadmeter voor het niveau van vervolgonderwijs. Niet alleen leerlingen uit groep 8, maar ook hun ouders ervaren de toets daarom vaak als een enorme druk. Een goede Cito-training zorgt ervoor dat kinderen tijdens de Cito-toets optimaal kunnen laten zien wat ze in huis hebben.

Remedial teaching (RT)

Heeft je zoon of dochter moeite met rekenen of wiskunde? Loopt je kind wat achter als het gaat om spelling, technisch of begrijpend lezen in het Nederlands of een vreemde taal? Bijles in de vorm van Remedial Teaching (RT) biedt dan uitkomst. HUISWERKSCHOOL MEPPEL geeft je kind ondersteuning van dichtbij en op maat. Zo krijgt je zoon of dochter stap voor stap meer kennis en zelfvertrouwen en dat helpt weer bij het volgen van de lessen in de klas.

De begeleiding wordt gegeven door basisschoolleerkrachten met een achtergrond in Remedial Teaching.

Begeleiding bij dyslexie of dyscalculie

Kinderen met dyslexie of dyscalculie hebben het vaak lastig op school. Teksten of sommen lijken voor hen soms op een groot onsamenhangend geheel.
Onze orthopedagogen bieden persoonlijke begeleiding aan leerlingen met dyslexie of dyscalculie. Afhankelijk van de specifieke situatie en wensen zijn er verschillende mogelijkheden.

Wil je weten wat HUISWERKSCHOOL MEPPEL specifiek voor je zoon of dochter kan betekenen?

Intelligentie onderzoek / Dyscalculie onderzoek

[tekst]

Wat komt er aan bod?

HUISWERKSCHOOL MEPPEL werkt aan het verbeteren van de werkhouding en het verminderen van faalangst. Daarnaast worden de deelnemers door middel van Cito-training bekend gemaakt met de manieren van toetsing tijdens de Cito-toets. Zo kunnen kinderen vol zelfvertrouwen de Cito-toets tegemoet gaan.

Ook kan er in een op maat gemaakt traject gewerkt worden aan het verbeteren van begrijpend lezen en rekenvaardigheden in combinatie met Cito-training.

Vraag ons naar de mogelijkheden!

Bel ons: (+31) 06 51 81 66 07
Mail ons